Welcome to

TUYỂN DỤNG

Hoa Phố Restaurant có chế độ đãi ngộ nhân viên hấp dẫn trong lĩnh vực nhà hàng
17 Tháng Tư 19

Bảo vệ

Tuyển dụng bộ phận bảo vệ

17 Tháng Tư 19

Phục vụ

Tuyển dụng bộ phận phục vụ

17 Tháng Tư 19

Lễ tân

Tuyển dụng bộ phận lễ tân

TOP